PL PL
Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia „jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” (zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o
prawach konsumenta).
2. Z zastrzeżeniem punktu 1. konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
zgodnie z  załączonym Pouczeniem :


Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie
rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:


„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
adres poczty elektronicznej: sklep@ewa-michalak.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą lub mailem). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:


„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
(budynek magazynowo-produkcyjny, piętro III)


niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem
terminu 14 dni.


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien
obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na
przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.


[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

 Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:

Formularz znajduje się tu :


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz,
o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

pixel