PL PL
Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN UMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM EWA MICHALAK

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin określa zasady obowiązujące w stosunku do umów sprzedaży w sklepie internetowym marki Ewa Michalak http://www.ewa-michalak.pl/ („Sklep firmowy”, „Sklep”) prowadzonym przez Waldemar Wacław Michalak, ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź, zarejestrowany w CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7291709125 („Sprzedawca”).
Sklep firmowy jest prowadzony pod marką Ewa Michalak pod adresem:
„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
(budynek magazynowo-produkcyjny, piętro III)
co stanowi adres korespondencyjny, adres dla ewentualnych reklamacji, a poza czasem zagrożenia epidemicznego też adres do odbioru osobistego.
Do kontaktów z Klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej:
sklep@ewa-michalak.pl oraz nr tel. + 48 509 851 129
§ 2. SZYCIE NA INDYWIDUALNE, SPERSONALIZOWANE ZAMÓWIENIE
1. Jeśli nie widzisz swojego rozmiaru stanika w menu rozwijanym, skontaktuj się z nami. Możliwe, że da się go uszyć specjalnie dla Ciebie.
2. Czasem możliwa jest modyfikacja wzoru np. doszycie kieszonek i poduszek bądź zmiana ramiączek.
3. Cena takiej usługi jest ustalana indywidualnie i podawana w mailu.
Informujemy, że prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy „w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. [Art. 38.1.3. ustawy o prawach konsumenta]
§ 3. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ
1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto.
2. Dostępną formą płatności są: przelew bankowy błyskawiczny, przelew bankowy zwykły (płatność z góry) oraz płatność przy odbiorze (odbiór osobisty dostępny poza czasem zagrożenia epidemicznego).
3. Klienci spoza Unii Europejskiej, w drodze wyjątku, mogą uzgodnić opłatę za pośrednictwem operatora PayPal (płatność z góry). Od płatności za pomocą operatora PayPal pobierana jest opłata w wysokości 6,37 % za wybraną formę płatności.
4. Przy wyborze płatności z góry na opłacenie zamówienia czekamy 14 dni roboczych, po czym jeszcze wysyłamy monit.
5. Zamówienia nieopłacone mimo monitu będą anulowane.
§ 4. WYSYŁKA I DOSTĘPNOŚĆ
W przypadku produktów oznaczonych czasem dostawy „48h” wysyłka następuje najpóźniej drugiego dnia roboczego po wpłynięciu należności na nasze konto. Produkty oznaczone jako „na zamówienie” mają zdefiniowany w dniach roboczych czas realizacji zamówienia, który liczy się od następnego dnia roboczego po opłaceniu zamówienia.
§ 5. DOSTAWA
1. Dostawa w Polsce realizowana jest w terminie 2-3 dni roboczych po dniu nadania, określonym w poprzednim paragrafie. Jest zapewniana za pomocą kurierów DPD lub Poczty Polskiej: Kurier 48 z dostawą do Klienta lub do punktu albo paczkomatów Inpost.  
2. Koszty dostawy na terenie Polski:
- 18,50 PLN (kurier)
- GRATIS!!! (przy zamówieniach o wartości min. 400 PLN)
- 0 PLN – paczkomat Inpost
- 0 PLN (odbiór osobisty w Łodzi, pod adresem podanym w kolejnym punkcie, poza czasem zagrożenia epidemicznego).
3. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty e-mail.
Ale do czasu zakończenia zagrożenia epidemicznego odbiór osobisty nie jest możliwy.
4. Dostawa za granicę realizowana jest kurierem DHL Worldwide Express lub kurierem DPD (wewnątrz UE), w terminie 4-6 dni roboczych po dniu nadania. Wysyłka kurierem DHL nie jest możliwa do Rosji, Białorusi i Chin.
5. Koszty wysyłki zagranicznej są uzależnione od wielkości i wartości zamówienia oraz miejsca dostawy.
 
§ 6. REKLAMACJE
1. Wobec Klienta będącego konsumentem lub objętego częściowo ochroną konsumencką, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.
2. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres internetowy sklep@ewa-michalak.pl lub listownie na nasz adres.
3. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko Klienta,
- numer zamówienia (a jeśli w zamówieniu było więcej produktów, to wskazanie, którego produktu dotyczy),
- treść samej reklamacji,
- żądanie/oświadczenie Klienta dotyczące wybranego sposobu zakończenia reklamacji, a także
- albo zdjęcie, na którym widać problem (wtedy w przypadku naprawy lub wymiany zorganizujemy odbiór towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji) albo sam reklamowany towar, dołączony od razu do reklamacji (wtedy w przypadku żądania naprawy lub wymiany prosimy najpierw o kontakt, żebyśmy mogli od razu zorganizować odbiór całości).
Nasi pracownicy proszą, żeby bielizna do naprawy była czysta
4. Istnieje również możliwość skorzystania z naszego Formularza reklamacji, ale nie jest to obowiązkowe.
 
5. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który jest konsumentem lub jest objęty ochroną konsumencką w tej kwestii, Sprzedawca ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni.
6. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma ODR znajduje się pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 
§ 7. WYMIANA
1. Jeżeli Klient będący konsumentem lub objęty częściowo ochroną konsumencką korzysta z prawa do odstąpienia i jednocześnie składa nowe, odrębne zamówienie (czyli faktycznie dokonuje wymiany) może również skorzystać z naszego formularza wymiany. Nie jest to obowiązkowe, a konsument nie traci uprawnień należnych przy odstąpieniu.
2. W takiej sytuacji, za zgodą Klienta już wpłacona przez niego kwota jest zaliczana na poczet nowego zamówienia (koszt dostawy jest rozliczany według przepisów o odstąpieniu) i w zależności od jego wartości albo Klient dopłaca brakującą część albo Sprzedawca zwraca nadwyżkę.
Formularz zwrotu znajduje się tutaj.
Formularz wymiany znajduje się tutaj.
 
§ 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia „jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” (zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
2. Z zastrzeżeniem punktu 1. konsumentom oraz osobom objętym częściowo ochroną konsumencką przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z Pouczeniem załączonym do Regulaminu.
 
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami ani nie są objęci w tej kwestii ochroną konsumencką, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami ani nie są objęci ochroną konsumencką w tej kwestii strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawieranych od 27.02.2023 r.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(z załącznika do ustawy o prawach konsumenta)
Prawo odstąpienia od umowy.
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Waldemar Wacław Michalak
„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
adres poczty elektronicznej: sklep@ewa-michalak.pl
nr tel. + 48 509 851 129
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres:
„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
(budynek magazynowo-produkcyjny, piętro III)
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar  przed upływem terminu 30 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.
Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.
[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]
 
Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat [Waldemar Wacław Michalak, sklep@ewa-michalak.pl]
„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź

<br>
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Formularz znajduje się tu - link
pixel