PL PL

Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25 GRUDNIA 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EWA MICHALAK


§ 1. INFORMACJE OGÓLNE


Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego marki Ewa Michalak
http://www.ewa-michalak.pl/ (Sklep firmowy) prowadzonego przez Waldemar Wacław Michalak,
ul. Gabrieli Zapolskiej 45 lok. 24, 93-256 Łódź, zarejestrowany w CEIDG, prowadzonej przez
Ministra Gospodarki, NIP: 7291709125 („Sprzedawca”).
Sklep firmowy jest prowadzony pod marką Ewa Michalak i pod adresem:


„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
(budynek magazynowo-produkcyjny, piętro III)


co stanowi adres korespondencyjny, adres do odbioru osobistego i adres dla ewentualnych
reklamacji. Do kontaktów z klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej:
sklep@ewa-michalak.pl


§ 2. SZYCIE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE


1. Jeśli nie widzisz swojego rozmiaru stanika w menu rozwijanym, skontaktuj się z nami.
Możliwe, że da się go uszyć specjalnie dla Ciebie.
2. Czasem możliwa jest modyfikacja wzoru np. doszycie kieszonek i poduszek bądź zmiana
ramiączek.
3. Cena takiej usługi jest ustalana indywidualnie i podawana w mailu.


§ 3. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ


1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek
VAT.
2. Dostępną formą płatności są: płatność przy odbiorze (odbiór osobisty) lub przelew bankowy
(płatny z góry).
3. Klienci zagraniczni, w drodze wyjątku, mogą uzgodnić opłatę za pośrednictwem operatora
PayPal (płatność z góry).
4. Od płatności za pomocą operatora PayPal pobierana jest opłata w wysokości 6% za wybraną
formę płatności.
5. Przy wyborze płatności z góry na opłacenie zamówienia czekamy 14 dni roboczych, po
czym jeszcze wysyłamy monit.
6. Zamówienia nieopłacone mimo monitu będą anulowane.


§ 4. WYSYŁKA I DOSTĘPNOŚĆ


W przypadku produktów oznaczonych czasem dostawy „48h” wysyłka następuje najpóźniej
drugiego dnia roboczego po wpłynięciu należności na nasze konto. Produkty oznaczone jako „na
zamówienie” mają zdefiniowany w dniach roboczych czas realizacji zamówienia, który liczy się od
następnego dnia roboczego po opłaceniu zamówienia


§ 5. DOSTAWA


1. Dostawa realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej: Kurier 48 z dostawą do klienta lub do punktu w
terminie 2 dni roboczych po dniu nadania, określonym w poprzednim paragrafie lub za granicą kurierem DHL Worldwide Express w terminie do 4 dni roboczych po dniu nadania. Wysyłka kurierem DHL nie jest możliwa do Rosji.
2. Koszty przesyłki:
- GRATIS!!! (na terenie Polski, przy zamówieniach o wartości min. 400 PLN)
- 18,50 PLN (Polska)
- 35,00 PLN (Europa)
- 55 PLN (Azja , Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa, Afryka)
- 70 PLN (Australia i Nowa Zelandia)
- 47 PLN (reszta świata)
- 0 PLN (odbiór osobisty w Łodzi, pod adresem podanym w kolejnym punkcie)
3. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty e-mail
pod adresem:
„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
(budynek magazynowo-produkcyjny, piętro III).

Wysyłka kurierem DHL Express Worldwide (tylko poza granice Polski): Zależnie od rozmiaru zamówienia

 

§ 5A.

DOSTAWA w czasie pandemii

- Decyzją Poczty Polskiej wysyłki pocztowe poza Polskę są wstrzymane do większości  krajów

wyjątkiem są:

Belgia

Bułgaria

Czechy

Estonia

Finlandia

Francja

Litwa

Łotwa

Niemcy

Rumunia

Słowacja

Węgry

Koszt wysyłki do tych krajów wynosi 35,00 PLN

Do pozostałych regionów świata możliwe są wysyłki TYLKO za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL

 

Do czasu zakończenia zagrożenia epidemicznego odbiór osobisty nie jest możliwy.


§ 6. REKLAMACJE


1. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres internetowy sklep@ewa-michalak.pl
lub listownie na adres „Ewa Michalak”, ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź, (budynek
magazynowo-produkcyjny, piętro III).
2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta wystarczające do kontaktu, informacje
wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej
reklamacji.
3. Istnieje również możliwość skorzystania z naszego Formularza reklamacji, ale nie jest to
obowiązkowe.
4. Bielizna wysyłana do reklamacji musi być czysta.
5. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który jest konsumentem, Sprzedawca
ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni.
6. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który nie jest konsumentem, termin ten
może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.
7. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając
z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.


§ 8. DANE OSOBOWE


Administratorem danych osobowych jest Waldemar Wacław Michalak, ul. Gabrieli Zapolskiej 45
lok. 24, 93-256 Łódź. Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację
zamówienia. Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia. W
razie wyrażenia osobnej zgody przez Klienta, dane mogą być wykorzystywane również w celu
przesyłania własnych informacji Sprzedawcy o nowościach i promocjach (newsletter). Dane nie
będą przekazywane innym podmiotom, chyba że Klient wyrazi na to zgodę. Klient ma prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Pełna treść polityki prywatności


§ 9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA DLA KONSUMENTÓW


1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia „jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” (zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o
prawach konsumenta).
2. Z zastrzeżeniem punktu 1. konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
zgodnie z Pouczeniem załączonym do Regulaminu.


§ 10. WYMIANA


1. Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia i jednocześnie zamawia nowy towar
(czyli faktycznie dokonuje wymiany) może również skorzystać z naszego formularza
wymiany. Nie jest to obowiązkowe, a konsument nie traci uprawnień należnych przy
odstąpieniu.

2. W takiej sytuacji już wpłacona przez Konsumenta kwota jest zaliczana na poczet nowego
zamówienia i w zależności od jego wartości albo Konsument dopłaca brakującą część albo
Sprzedawca zwraca nadwyżkę.

3. Zakupione towary można odesłać do zwrotu lub wymiany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki na adres podany w dziale Kontakt. Warunkiem zaakceptowania przez nas zwrotu / wymiany jest odesłanie bielizny nowej, niezniszczonej, bez śladów użytkowania (w tym zapachów), razem ze wszystkimi metkami i etykietami oraz załączenie paragonu fiskalnego w celu dokonania zwrotu pieniędzy.

4. Aby dokonać wymiany należy również złożyć nowe, odrębne zamówienie na towary, które mają być wysłane w zamian za towary zwracane. Nowe zamówienie może mieć wartość większą lub mniejszą od wartości zwracanych towarów. W pierwszym przypadku należy dopłacić różnicę. W drugim przypadku sklep odda nadpłatę na podane przez Klienta konto.

 

Formularz zwrotu znajduje się tutaj.

Formularz wymiany znajduje się tutaj.

 


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania rzeczy bez wad.
2. Dla uniknięcia uszkodzeń prosimy o odsyłanie bielizny w takich samych opakowaniach, w
jakich była wysłana przez nas (szczególnie piankowe staniki niszczą się w kopertach).
3. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania
wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Prawo odstąpienia od umowy - mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie
rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:


„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
adres poczty elektronicznej: sklep@ewa-michalak.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą lub mailem). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:


„Ewa Michalak”
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź
(budynek magazynowo-produkcyjny, piętro III)


niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem
terminu 14 dni.


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien
obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na
przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”.


[Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]

 

 


Wzór formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta:

Formularz znajduje się tu :


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz,
o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu czyli przed 25 grudnia 2014r. stosują się postanowienia  regulaminu  obowiązującego do 24 grudnia 2014r.  włącznie

 

 

 
 

 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 WŁĄCZNIE 

Ceny

 

Ceny wszystkich produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT).

 

Płatność

 

Dla klientów krajowych dostępną formą płatności jest przelew bankowy (płacony z góry) lub płatność gotówką przy odbiorze (tylko przy odbiorze osobistym!). Zagraniczni klienci mają możliwość dokonania płatności za pomocą operatora PayPal (z góry). Od płatności za pomocą operatora PayPal pobierana jest opłata w wysokości 6% za wybraną formę płatności.  Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem.

 

Przy wyborze płatności z góry na opłacenie zamówienia czekamy 14 dni. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

 

Wysyłka i dostępność

 

W przypadku produktów oznaczonych czasem dostawy „48h” wysyłka następuje najpóźniej drugiego dnia roboczego po wpłynięciu należności na nasze konto. Dni robocze to wszystkie dni roku za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt. Produkty oznaczone jako „na zamówienie” mają zdefiniowany w dniach roboczych czas realizacji zamówienia, który liczy się od następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia

 

 

Zamówienia specjalne


Jeśli nie widzisz swojego rozmiaru stanika w menu rozwijanym, skontaktuj się z nami. Możliwe, że da się go uszyć dla Ciebie. Należy pamiętać jednak, że takie zlecenia nie podlegają zwrotowi / wymianie

 

Czasem możliwa jest modyfikacja wzoru np. doszycie kieszonek i poduszek bądź zmiana ramiączek . Tak zmodyfikowane produkty również nie podlegają zwrotowi / wymianie . Cena takiej usługi jest ustalana indywidualnie i podawana w e-mailu

 

Takie zamówienie bedzie specjalnie, ręcznie szyte tylko dla Ciebie !!!

 

Dostawa

 

Dostawa realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetowym).

 

Koszty przesyłki

 

  • GRATIS!!! (na terenie Polski, przy zamówieniach o wartości min. 400 PLN)
  • 12 PLN (Polska)
  • 27 PLN (Europa)
  • 55 PLN (Azja , Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa, Afryka)
  • 70 PLN (Australia i Nowa Zelandia)
  • 45 PLN (reszta świata)
  • 0 PLN (odbiór osobisty w siedzibie firmy w Łodzi)

 

 

Odbiór osobisty

 

Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie firmy w Łodzi po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty E-mail.

 

Zwrot / Wymiana

 

Zakupione towary można odesłać do zwrotu lub wymiany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki na adres podany w dziale Kontakt. Warunkiem zaakceptowania przez nas zwrotu / wymiany jest odesłanie bielizny nowej, niezniszczonej, bez śladów użytkowania (w tym zapachów), razem ze wszystkimi metkami i etykietami oraz załączenie paragonu fiskalnego w celu dokonania zwrotu pieniądzy. Załączenie wypełnionego formularza zwrotu / wymiany bądź odręcznie napisanej informacji wraz z numerem konta w przypadku zwrotu, ułatwi nam dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zwrotem/wymianą .

 

Aby dokonać wymiany należy również złożyć nowe, odrębne zamówienie na towary, które mają być wysłane w zamian za towary zwracane. Nowe zamówienie może mieć wartość większą lub mniejszą od wartości zwracanych towarów. W pierwszym przypadku należy dopłacić różnicę. W drugim przypadku sklep odda nadpłatę na podane przez Klienta konto.

 

 

Formularz zwrotu znajduje się tutaj.

Formularz wymiany znajduje się tutaj.

 

 

Prosimy o odsyłanie bielizny w takich samych opakowaniach, w jakich była wysłana przez nas (w szczególności prosimy o nie wysyłanie piankowych staników w kopertach, ponieważ się niszczą).

 

Wszystkie zwroty / wymiany są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

 

Przy wymianie koszt powtórnej przesyłki ponosi Klient.

 

Reklamacje

 

 

Wadliwe produkty do reklamacji prosimy odsyłać na adres podany w dziale Kontakt wraz z wypełnionym formularzem reklamacji

Bielizna wysłana do reklamacji musi być czysta !

 

 

Formularz reklamacji znajduje się tutaj.

 

Uwaga: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych do nas na nasz koszt lub za pobraniem.

 

 

Zwrot pieniędzy

 

 

We wszystkich przypadkach zwrot pieniędzy może zostać wysłany przelewem bankowym. Klienci zagraniczni mogą też wybrać zwrot za pośrednictwem operatora Paypal. Nie zwracamy pieniędzy przekazem pocztowym.

 
 

 

Zmiany Regulaminu

 

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o ewentualnych zmianach będą się każdorazowo pojawiać na stronie głównej Sklepu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel